| Krzysztof Zukowski
116 Krzysztof Zukowski (2009)
Edmonton swimming pool Public Art competition;
Wall-mounted artwork;
stainless steel, epoxy resins.
City of Edmonton, Alberta.