| Krzysztof Zukowski
214 Krzysztof Zukowski (2013)
Affordable luxury condo, Toronto. Condominium building at 137 Yonge St., Toronto (Ontario); proposal.