| Krzysztof Zukowski
215 Krzysztof Zukowski (2013)
Affordable luxury condo, Toronto. Typical condominium unit (at 137 Yonge St., Toronto, Ontario): 3 bdrms, 2.5 baths; proposal.