projektowanie architektoniczne
i przemysłowe, tworzenie i
realizacja sztuki publicznej.

projektowanie architektoniczne
i przemysłowe, tworzenie i
realizacja sztuki publicznej.