Krzysztof Żukowski (2005)
Niewybalansowane.
Rzeźba.
Materiały: mieszane.
Wymiary: 28 x 66 x 56cm.