Krzysztof Żukowski (2005)
Może Nie Jest Jeszcze Za Późno?..
Rzeźba.
Materiały: mieszane.
cardboard, wood, metal wire
Wymiary: 28cm x 76cm x 71cm.
(28cm x 76cm x 71cm).