Krzysztof Żukowski (2004)
1 + 2 > 3.
Rzeźba.
Materiały: mieszane.
Wymiary: 36cm x 36cm x 36cm.
(36cm x 36cm x 36cm).