Krzysztof Żukowski (2007)
Pokrycie włazu ulicznego dla Toronto.
Propozycja konkursowa.