Krzysztof Żukowski (2013)
Fabryka (koncept), Milton, Ontario, Kanada.
1200 m2, z biurami w przedniej części.