Krzysztof Żukowski (2009)
Obiekt (fu)Turystyczny. Wieża widokowa (propozycja #1.1).