Krzysztof Żukowski (2012)
Miejsce Spiritualne (koncept).
Materiały: beton, stal, stalowa siatka ze stucco.