Krzysztof Żukowski (2013)
TinyHouse. Dwu-kondygnacyjne, tanie (ok. $25,000),
mobilne schronisko dla kilku osób. Mieści się na standartowym stanowisku parkingowym.