Krzysztof Żukowski (2006)
Pomnik Norweskich Ofiar Tsunami.
Propozycja w konkursie.