Krzysztof Żukowski (2010)
Lato W Letnim Lądzie.
Sztuka publiczna (propozycja).
Materiały: stal.
Wymiary: ok. 10 × 3 × 4 metry.