Krzysztof Żukowski (2013)
Koniec Linii?
Sztuka publiczna, Vancouver, BC (propozycja konkursowa #01).
Materiały: mieszane. Wymiary: ok. 2.5 × 1 × 3 metry.