Krzysztof Żukowski (2009)
Obiekt (fu)Turystyczny. Scenic Tower (proposal #1.1 – view from above).