Krzysztof Żukowski (2015)
Affordable luxury. Condominium building at 137 Yonge St., Toronto, Ontario, Canada (proposal).