Krzysztof Żukowski (2013)
Sztuka Publiczna Dla Garażu.
Propozycja konkursowa. Materiały: mieszane.
Wymiary: ok. 3.5 × 2 × 4.5 metry.