Krzysztof Żukowski (2008)
Do Ataku! (Soldier On). Rysunek na papierze.