Krzysztof Żukowski (2008)
Ziarna Pokoju?
Nuit Blanche
140 nagranych wypowiedzi w 140 językach mówionych w Toronto.
Toronto, Ontario, Kanada.
%nbsp;