Krzysztof Żukowski (2013)
Mid-rise “Aurora”, Toronto, Ontario, Canada.
Base lobby + retail + 7 two-bedroom units (proposal).