Krzysztof Żukowski (2013)
Parasol z 4 narożnikami (4 propozycje).